Com crear una memòria USB autònoma

Baixeu la imatge de l'Ubuntu

Baixeu-vos l'Ubuntu des del lloc web de l'Ubuntu.

Utilitzeu la instal·lació estàndard d'escriptori de l'Ubuntu amb el Creador de discos d'arrencada USB. Altres versions, com la de servidor o la «Netbook Remix» (per a miniportàtils), tenen altres requisits de sistema que no són compatibles amb el Creador de discos d'arrencada USB.

El fitxer d'imatge baixat acabarà amb el sufix «.iso».

Sistema Ubuntu

 1. Connecteu el disc USB a la unitat USB de l'ordinador. Assegureu-vos que l'ordinador reconeix el disc USB abans de continuar.

 2. Per a executar el Creador de discos d'arrencada USB, trieu SistemaAdministracióCreador de discos d'arrencada USB

 3. A Imatge de disc d'origen feu clic al botó Altre... i especifiqueu la imatge de l'Ubuntu que us heu baixat en el pas anterior. Si esteu creant el disc USB des d'un CD autònom, inseriu el CD autònom i el Creador de discos d'arrencada USB el reconeixerà automàticament.

 4. A Disc USB a utilitzar es ressaltarà el disc USB. Si teniu més d'un element a la llista, seleccioneu el disc USB que voleu utilitzar com a memòria USB autònoma.

 5. Per a fer que es pugui escriure en la memòria USB autònoma, heu d'indicar la quantitat de memòria a utilitzar com a emmagatzematge addicional. Si no voleu que es pugui modificar la memòria USB autònoma, seleccioneu la segona opció, Descarta en apagar.

 6. Feu clic a Crea un disc d'arrencada per a crear una memòria USB autònoma.

[Avís]

El Creador de discos d'arrencada USB suprimirà totes les dades del disc USB. Feu una còpia de seguretat de qualsevol fitxer que no vulgueu suprimir.

Sistema sense l'Ubuntu

Si no teniu accés a un sistema que executi l'Ubuntu, encara serà possible utilitzar el Creador de discos d'arrencada USB per a crear una memòria USB autònoma. Podeu arrencar un CD autònom i executar el Creador de discos d'arrencada USB des de l'entorn del CD autònom. També podeu instal·lar l'Ubuntu a un entorn virtual com ara el VirtualBox.

Creació d'una memòria USB autònoma des d'un CD autònom

 1. Copieu la imatge de l'Ubuntu a una ubicació del disc dur al qual tingueu accés mentre executeu l'entorn del CD autònom. Podeu copiar-la a una carpeta del disc dur accessible públicament o podeu copiar-la a una segona unitat externa.

 2. Un cop hàgiu verificat que podeu accedir a la imatge de l'Ubuntu en arrencar des del CD autònom, seguiu els passos descrits en la secció anterior per a crear una memòria USB autònoma.

Creació d'una memòria USB autònoma des d'un entorn virtual de l'Ubuntu

 1. Copieu la imatge de l'Ubuntu a un directori compartit per l'entorn virtual i el vostre sistema. Per a configurar la compartició de carpetes, vegeu les instruccions específiques del programa de virtualització. També podeu utilitzar un CD autònom sempre que l'entorn virtual tingui accés a la unitat de CD.

 2. Inseriu el disc USB. Assegureu-vos que l'entorn virtual pot muntar el disc USB.

 3. Un cop hàgiu verificat que podeu accedir a la imatge de l'Ubuntu i al disc USB des de la instal·lació virtual de l'Ubuntu, seguiu els passos descrits en la secció anterior per a crear una memòria USB autònoma.