Capítol 17. Xarxes del Windows

Les xarxes d'ordinadors són molt sovint heterogènies, i tot i que una xarxa que només fos de clients i servidors amb l'Ubuntu seria realment interessant, hi ha xarxes que han de ser mixtes, amb ordinadors amb Ubuntu i d'altres amb el Windows® de Microsoft® treballant junts en harmonia. Aquesta secció de la Guia per a servidors de l'Ubuntu introdueix els principis i les eines emprades per a configurar el vostre servidor Ubuntu per a compartir recursos de xarxa amb els ordinadors Windows.