Introducció

Emprar el vostre sistema amb Ubuntu en una xarxa de clients Windows implica proporcionar i integrar serveis comuns als entorns Windows. Aquests serveis permeten la compartició de dades i informació sobre els ordinadors i usuaris de xarxa, i es poden classificar en tres categories principals a nivell de funcionalitat:

  • Serveis de compartició de fitxers i impressores. A través de la utilització del protocol «Server Message Block» (SMB) per a facilitar la compartició de fitxers, carpetes, volums, així com d'impressores, per la xarxa.

  • Serveis de directori. Compartint informació vital sobre els ordinadors i usuaris de la xarxa amb tecnologies com el protocol Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) i l'Active Directory® de Microsoft .

  • Autenticació i accés. Establint la identitat d'un ordinador o un usuari de la xarxa i determinant la informació a què l'ordinador o l'usuari està autoritzat a accedir emprant principis i tecnologies com l'accés a arxius, polítiques de grup i el servei d'autenticació Kerberos.

El sistema Ubuntu pot proporcionar totes aquestes aplicacions per clients Windows i compartir els recursos de xarxa entre aquests darrers. Una de les peces principals de programari que el sistema Ubuntu inclou per a xarxes Windows es el paquet Samba d'aplicacions i eines de servidor SMB.

Aquest apartat de la guia del servidor de l'Ubuntu presenta els usos més freqüents del Samba i la manera d'instal·lar i configurar els paquets necessaris. Podeu trobar informació i documentació més detallada a la pàgina web del Samba.