Servidor d'impressió Samba

Un altre ús habitual del Samba és la compartició d'impressores instal·lades en un servidor Ubuntu, ja sigui localment o a través de la xarxa. De manera similar a “Servidor de fitxers Samba” aquest apartat descriu com configurar el Samba per a permetre que qualsevol client de la xarxa utilitzi les impressores instal·lades sense sol·licitar el nom d'usuari ni la contrasenya.

Per una configuració més segura vegeu “Com fer que un servidor de fitxers i impressores Samba sigui segur”.

Instal·lació

Abans d'instal·lar i configurar el Samba es recomanable tenir una instal·lació funcional del CUPS.Vegeu “CUPS - Print Server” per a obtenir-ne més detalls.

Per a instal·lar el paquet samba en un terminal introduïu:

sudo apt-get install samba

Configuració

Després d'instal·lar el Samba editeu el fitxer /etc/samba/smb.conf. Canvieu-ne l'atribut workgroup per un nom més adequat per la vostra xarxa. Canvieu també security per share:

   workgroup = EXEMPLE
   ...
   security = user

En l'apartat [printers] canvieu l'opció guest ok per yes:

   browsable = yes
   guest ok = yes

Després d'editar el fitxer smb.conf reinicieu el Samba:

sudo /etc/init.d/samba restart

La configuracio predeterminada del Samba compartirà automàticament qualsevol impressora instal·lada. Simplement instal·leu l'impressora localment als vostres clients Windows.

Recursos