Servidor de fitxers Samba

Configurar el Samba com un servidor de fitxers es una de les maneres més habituals de connectar en xarxa ordinadors Ubuntu i Windows. Aquest apartat descriu com configurar un servidor Samba per a compartir fitxers amb clients del Windows.

El servidor es configurarà per a compartir fitxers amb qualsevol client de la xarxa sense demanar contrasenya. Si el vostre entorn requereix controls d'accés més estrictes, consulteu “Com fer que un servidor de fitxers i impressores Samba sigui segur”

Instal·lació

El primer pas és instal·lar el paquet samba. En un terminal, introduïu:

sudo apt-get install samba

I ja està; ja podeu configurar el Samba per a compartir fitxers.

Configuració

El fitxer de configuració principal del Samba és a /etc/samba/smb.conf. E fitxer de cofiguració predeterminat conté una gran quantitat de comentaris que documenten diverses directives de configuració.

[Nota]

Al fitxer de configuració predeterminat no s'hi inclouen totes les opcions. Vegeu la pàgina de manual (man) del fitxer smb.conf o la Colecció de COM ES FA del Samba per a obtenir-ne és detalls.

 1. Primer, editeu la següent parella de clau/valor a la secció [global] del fitxer /etc/samba/smb.conf:

    workgroup = EXEMPLE
    ...
    security = user
  

  The security parameter is farther down in the [global] section, and is commented by default. Also, change EXAMPLE to better match your environment.

 2. Create a new section at the bottom of the file, or uncomment one of the examples, for the directory to be shared:

  [share]
    comment = Compartició del servidor de fitxers Ubuntu
    path = /srv/samba/share
    browsable = yes
    guest ok = yes
    read only = no
    create mask = 0755
  
  • comment: una descripció curta del recurs compartit. Adapteu-la a les vostres necessitats.

  • path: el camí al directori que es vol compartir.

   Aquest exemple utilitza /srv/samba/sharename perquè, d'acord amb la jerarquia estàndard del sistema de fitxers (FHS), /srv és on s'han d'oferir les dades pròpies de sistema. Tècnicament, els recursos compartits del Samba poden ser a qualsevol lloc del sistema de fitxers, mentre els permisos siguin els correctes, però és recomanable respectar els estàndards.

  • browsable: habilita els clients del Windows a navegar pel directori compartit emprant l'explorador del Windows.

  • guest ok: permet als clients connectar-se al recurs compartit sense haver de proporcionar cap contrasenya.

  • read only: determines if the share is read only or if write privileges are granted. Write privileges are allowed only when the value is no, as is seen in this example. If the value is yes, then access to the share is read only.

  • create mask: determina els permisos que els fitxers nous tenen en el moment de creació.

 3. Ara que s'ha configurat el Samba, cal crear un directori i canviar-ne els permisos. En un terminal introduïu:

  sudo mkdir -p /srv/samba/share
  sudo chown nobody.nogroup /srv/samba/share/
  
  [Nota]

  L'opció -p indica a mkdir que s'ha de crear l'arbre del directori complet en cas que no existeixi. Canvieu el nom a compartir per adaptar-lo al vostre entorn.

 4. Finalment reinicieu els serveis samba per a habilitar la configuració nova:

  sudo /etc/init.d/samba restart
  
[Avís]

La configuració anterior dóna accés complet a qualsevol client de la xarxa local. Per a utilitzar una configuració més segura vegeu: “Com fer que un servidor de fitxers i impressores Samba sigui segur”.

Des d'un client del Windows hauria de ser possible ara navegar cap al servidor de fitxers Ubuntu i veure'n el directori compartit. Per assegurar-vos que tot funciona, creeu un directori nou des del Windows.

Per a crear comparticions addicionals creeu una secció [dir] nova al fitxer /etc/samba/smb.conf, i reinicieu el Samba. Assegureu-vos que el directori que voleu compartir existeix i que els permisos són correctes.

Recursos