Paquets ofimàtics

Hi ha diversos paquets ofimàtics disponibles a l'Ubuntu. Un paquet ofimàtic és un conjunt d'aplicacions d'oficina que es poden utilitzar de manera conjunta per a dur a terme diferents tasques.

  • L'OpenOffice.org està instal·lat de manera predeterminada. Proporciona una bona compatibilitat amb el Microsoft Office i ofereix moltes de les característiques d'un paquet professional.

  • El GNOME Office és un paquet ofimàtic opcional que posa èmfasis en la simplicitat i la facilitat d'ús.

  • El KOffice és un paquet ofimàtic dissenyat per al KDE. És molt complet i ofereix diverses característiques noves, incloent un alt nivell d'integració entre les diferents aplicacions del paquet.

Taula 1. Comparació de les característiques dels paquets ofimàtics

Component OpenOffice.org GNOME Office KOffice
Processador de textos X X X
Full de càlcul X X X
Editor de presentacions X   X
Base de dades X X X
Editor de gràfics/il·lustracions X X X
Editor d'imatges   X X
Editor de diagrames tècnics i diagrames de flux   X X
Planificador de projectes   X X
Editor de fórmules X   X
Dissenyador d'informes     X

Un X indica que el paquet ofimàtic té una funcionalitat determinada.