Aplicacions financeres

Les aplicacions financeres us permeten fer un seguiment de les despeses i gestionar els comptes bancaris.

 • El GnuCash és un programa per a gestionar les finances personals o d'una empresa.

  El GnuCash us permet fer un seguiment dels comptes bancaris, accions, ingressos i despeses. Tan ràpid i intuïtiu com un llibre de comptabilitat, està basat en principis comptables professionals per a garantir uns llibres quadrats i informes precisos.

  • Per a més informació, aneu al lloc web del GnuCash.

  • Per a iniciar el GnuCash, seleccioneu AplicacionsOficinaGestor de finances GnuCash.

 • El HomeBank és una aplicació de comptabilitat personal fàcil d'utilitzar.

  Us pot ajudar a gestionar múltiples comptes bancaris i és capaç de produir gràfics informatius d'ingressos i despeses.

  • Per a més informació, aneu al lloc web del HomeBank.

  • Per a iniciar el HomeBank, seleccioneu AplicacionsOficinaHomeBank.