Com es poden crear còpies dels documents en format PDF?

El PDF és un format utilitzat normalment per a distribuir documents a altres persones i es pot visualitzar a la majoria d'ordinadors. Els fitxers PDF no es poden editar, de manera que el document està protegit d'alteracions.

Per a obtenir una còpia d'un document com un fitxer PDF:

  1. Obriu el document i feu clic a Imprimeix (normalment es troba a FitxerImprimeix).

  2. A la pestanya General, seleccioneu la impressora de la llista anomenada Imprimeix a un fitxer.

  3. Haurien d'aparèixer diverses opcions sota la llista d'impressores. Seleccioneu PDF com a Format de sortida i trieu un nom de fitxer i la ubicació per al fitxer PDF.

  4. Premeu Imprimeix. Es crearà un fitxer PDF a la ubicació que heu especificat.

El procediment anterior funcionarà a la majoria de programes de l'Ubuntu. Tot i això, a l'OpenOffice el procediment és diferent:

  1. Obriu el document a l'OpenOffice i premeu FitxerExporta com a PDF.

  2. A la finestra que apareix feu clic a Exporta.

  3. Trieu un nom de fitxer i la ubicació a on desar el fitxer PDF i feu clic a Desa.