Capítol 2. Pel·lícules, DVD i vídeos

Podeu visualitzar pel·lícules i vídeos amb el reproductor de pel·lícules Totem (AplicacionsSo i vídeoReproductor de pel·lícules).