Enregistrament i edició de vídeo

Hi ha disponibles diversos programes de captura i edició de vídeo a l'Ubuntu. Alguns dels més populars són el Kino, el Kdenlive i el Pitivi.