Capítol 5. Solucions als problemes habituals

Aquesta secció ofereix algunes solucions als problemes més habituals.

  1. Evitar que els CD es reprodueixin en inserir-los, vegeu la “Com es pot evitar de reproduir els CD quan s'insereixen?”

  2. Els noms de les cançons i la coberta són incorrectes, vegeu la

  3. El Rhythmbox no pot extreure MP3, vegeu la

  4. El reproductor MP3 funciona al Windows però no a l'Ubuntu, vegeu la “Reproductors multimèdia MTP”

  5. No es poden reproduir vídeos, vegeu la “Reproducció de DVD”

  6. No es pot reproduir Quicktime o WMV, vegeu la “Fitxers de vídeo”

  7. No es pot reproduir vídeo Flash, vegeu la “Vídeos Flash”

  8. No es pot reproduir Realmedia, vegeu la “Instal·lació i configuració del RealPlayer”

  9. El micròfon no funciona, vegeu la “El micròfon no funciona o és massa silenciós”