Disseny de pàgines web

L'Ubuntu inclou una amplia selecció d'eines que us ajudaran a dissenyar i desenvolupar pàgines web.

  • El Bluefish és un potent editor per a dissenyadors i programadors web.

    El Bluefish és compatible amb molts llenguatges de programació i de marques, i inclou moltes utilitats per a dissenyadors i programadors.