Capítol 5. Resolució de problemes

Des de la introducció del gestor de xarxes NetworkManager, les connexions es poden habilitar i inhabilitar des de la icona del gestor de xarxes a l'àrea de notificació del sistema.

[Important]

Abans d'intentar la resolució de qualsevol problema, comproveu que la connexió està habilitada:

  1. Feu clic amb el botó secundari a la icona del gestor de xarxes NetworkManager a l'àrea de notificació.

  2. Activeu Habilita la xarxa.

  3. Activeu Habilita la xarxa sense fil.