Resolució de problemes de les xarxes sense fil

Encara que no de forma exhaustiva, aquesta secció tracta alguns dels problemes comuns amb el funcionament de xarxes sense fils.

Hi ha molta més informació disponible a la Documentació de la comunitat.

[Nota]

Aquesta guia de resolució de problemes està dissenyada per a ser consultada en ordre. Si arribeu al final de la secció i no se us dirigeix a una altra, llavors proveu la “Sense fil” i hauríeu de tornar a començar.

Comprovació de si el dispositiu està actiu

 1. Molts dispositius de xarxes sense fils es poden activar o desactivar. Comproveu si hi ha un commutador de maquinari. Alguns dispositius es poden desactivar des del Windows i s'han de tornar a connectar des del Windows.

 2. Si ja està engegat, vegeu “Comprovació del reconeixement del dispositiu”.

Comprovació del reconeixement del dispositiu

 1. Obriu un Terminal (AplicacionsAccessorisTerminal) i introduïu l'ordre: sudo lshw -C network

Hauríeu de veure una sortida amb les paraules «CLAIMED» (reclamat), «UNCLAIMED» (sense reclamar), «ENABLED» (habilitat) o «DISABLED» (inhabilitat)

 1. Reclamat - això indica que s'ha carregat un controlador però no està funcionant, vegeu la “Com utilitzar controladors de xarxa sense fil del Windows”

 2. Sense reclamar - no s'ha carregat cap controlador, vegeu la “Com utilitzar controladors de xarxa sense fil del Windows”.

 3. Habilitat - hi ha un controlador carregat, vegeu la “Comprovació de la connexió a l'encaminador”.

 4. Inhabilitat - vegeu la “Comprovació de si el dispositiu està actiu”.

Com utilitzar controladors de xarxa sense fil del Windows

L'Ubuntu admet un sistema conegut com a NDISWrapper (embolcall per a l'NDIS). Aquest us permet utilitzar un controlador de xarxa sense fil del Windows a l'Ubuntu.

 1. Obteniu el controlador del Windows per al vostre sistema i cerqueu el fitxer amb un nom que finalitzi en .inf.

 2. Instal·leu el paquet ndisgtk.

 3. Obriu l'ndisgtk (SistemaAdministracióControladors sense fil del Windows).

 4. Seleccioneu Instal·la un controlador nou.

 5. Trieu la ubicació del fitxer .inf de Windows i feu clic a Instal·la.

 6. Feu clic a D'acord.

Comprovació de la connexió a l'encaminador

 1. Obriu un Terminal (AplicacionsAccessorisTerminal) i introduïu l'ordre: iwconfig.

 2. Si aquí es mostra l'ESSID del vostre encaminador pot ser que hi hagi un problema amb la compatibilitat de l'ACPI. Arrenqueu el nucli amb l'opció pci=noacpi.

Comprovació de l'assignació de l'IP

 1. Obriu un Terminal (AplicacionsAccessorisTerminal) i introduïu l'ordre: ifconfig.

 2. Si es mostra una adreça IP vegeu la “Comprovació del DNS”.

 3. Des del Terminal introduïu l'ordre: sudo dhclient nom_if on nom_if és la connexió mostrada anteriorment.

 4. Si rebeu un missatge que diu bound to xxx.xxx.xxx.xxx llavors vegeu la “Comprovació del DNS”

 5. Si no, llavors reinicieu el sistema.

Comprovació del DNS

 1. Obriu un Terminal (AplicacionsAccessorisTerminal) i introduïu l'ordre: ping -c3 85.190.27.2.

 2. Ara introduïu l'ordre: ping www.ubuntu.com. Si obteniu resposta en els dos casos, llavors vegeu la “L'IPv6 no és admès”.

 3. Introduïu l'ordre: cat /etc/resolv.conf. Si no es mostra cap servidor de noms, llavors contacteu amb el proveïdor d'Internet i sol·liciteu els servidors de noms de domini primari i secundari. Un cop tingueu aquesta informació vegeu la “Sense fil”.

L'IPv6 no és admès

 1. Per defecte l'Ubuntu admet l'IPv6 i a vegades pot provocar problemes.

 2. Per a desactivar-lo, obriu un Terminal (AplicacionsAccessorisTerminal) i introduïu l'ordre: gksudo gedit /etc/modprobe.d/aliases.

 3. Cerqueu la línia alias net-pf-10 ipv6 i canvieu-la a alias net-pf-10 off.

 4. Reinicieu l'Ubuntu