Capítol 2. Com connectar-se

El gestor de xarxes NetworkManager pot gestionar connexions amb fil, sense fil, de banda ampla mòbil, xarxes privades virtuals i DSL. Actualment no admet connexions de marcatge directe per mòdem, però per a aquestes trobareu ajuda al Capítol 6, Mòdems.