Sense fil

Per a connectar-vos a una xarxa sense fil:

  1. Assegureu-vos que el dispositiu sense fil està engegat.

  2. Feu clic a la icona del gestor de xarxes NetworkManager a l'àrea de notificació del sistema.

  3. A Xarxes sense fil feu clic a la xarxa a la qual us vulgueu connectar.

Si anteriorment us heu connectat a una xarxa, l'Ubuntu es connectarà automàticament a la xarxa quan aquesta estigui disponible.

Si us esteu connectat a una xarxa per primer cop, us caldran els paràmetres de seguretat. Si és necessari, s'obrira un quadre de diàleg. Introduïu els paràmetres de seguretat com es mostra a continuació.

  1. En la majoria dels casos el tipus de seguretat es detectarà automàticament. Si no és el cas, seleccioneu el tipus de seguretat en el quadre desplegable Seguretat de la xarxa sense fil Aquesta dependrà de com està configurada la xarxa sense fil. Alguns exemples de tipus de seguretat són WEP, WPA i LEAP.

  2. Introduïu la contrasenya, clau o qualsevol altre paràmetre d'autenticació apropiat.

  3. Feu clic a Connecta.

[Nota]

Si teniu una connexió de xarxa amb fil a més d'una connexió sense fil, per defecte s'utilitzarà la connexió amb fil.