Treball amb dispositius de maquinari


El vostre ordinador està compost d'un nombre de dispositius interconnectats, els quals es coneixen coŀlectivament com a maquinari de l'ordinador.

L'Ubuntu normalment configura el vostre maquinari de manera automàtica, però pot ser que en algunes ocasions hàgiu de canviar-ne la configuració. Aquesta secció proporciona informació sobre les eines que podeu emprar per a fer-ho.