Discs i particions

Aquesta secció proporciona instruccions sobre com gestionar discs i unitats com ara discs durs extraïbles.

Com comprovar quant d'espai del disc queda disponible

Feu clic a SistemaAdministracióMonitor del sistema i seleccioneu la pestanya Sistemes de fitxers per a veure quant d'espai del disc dur queda disponible al vostre ordinador.

De manera alternativa, feu clic a LlocsOrdinador, feu clic amb el botó secundari a un disc dur, feu clic a Propietats i seleccioneu la pestanya Bàsic per a veure un resum de l'espai disponible actualment en el disc.

Anàlisi avançada d'ús de disc

Per a una anàlisi més acurada del vostre sistema de fitxers, premeu AplicacionsAccessorisAnalitzador de l'ús dels discs per a iniciar el programa Analitzador de l'ús dels discs.

Premeu Escaneja la carpeta inicial d'usuari per a analitzar el vostre directori personal, o premeu Escaneja el sistema de fitxers per a analitzar tot el sistema de fitxers.

Consulteu el Manual de l'analitzador de l'ús dels discs per a obtenir-ne més informació.

Com es pot alliberar espai del disc?

Hi ha diverses maneres senzilles per a obtenir més espai disponible:

 • Buideu la paperera fent clic amb el botó secundari a la seva icona al quadre inferior i seleccionant Buida la paperera.

 • Executeu el Netejador del sistema fent clic a SistemaAdministracióNetejador del sistema. Aquest suprimirà els paquets de programari que no s'utilitzen o que són obsolets del vostre ordinador. Llegiu la llista de paquets atentament abans de fer clic a Neteja; el paquets que heu baixat i instal·lat manualment es mostraran com a no utilitzats, tot i que potser els utilitzeu.

 • Per a suprimir paquets de programari que ja no utilitzeu. Vegeu Afegeix/suprimeix aplicacions per a obtenir informació sobre com suprimir paquets.

 • Suprimiu els fitxers que ja no necessiteu. Podeu utilitzar l'Analitzador de l'ús dels discs (AplicacionsAccessorisAnalitzador de l'ús dels discs) per a cercar quins fitxers ocupen la major part de l'espai. Aneu amb compte de no suprimir fitxers que encara necessiteu.

També podeu comprimir i arxivar els documents antics o que no feu servir habitualment:

 1. Seleccioneu els fitxers i carpetes que voleu comprimir, feu-hi clic amb el botó secundari i seleccioneu Crea un arxiu....

 2. Trieu un nom, una ubicació i un format per al fitxer (el format .tar.gz és el més utilitzat a l'Ubuntu, el format .zip és compatible amb el Windows i el format .tar.lzma normalment ofereix la millor compressió).

 3. Feu clic a Crea. Es crearà un arxiu amb una còpia comprimida dels fitxers.

 4. Suprimiu els fitxers antics sense comprimir, per a alliberar espai del disc.

Com particionar un dispositiu

Podeu utilitzar l'editor de particions del GNOME per a fer particions a dispositius d'emmagatzemament. Instal·leu el paquet gparted i premeu SistemaAdministracióEditor de particions per a iniciar l'editor de particions.

[Atenció]

Aneu amb compte en modificar les particions del disc, ja que podeu perdre les vostres dades si suprimiu o modifiqueu la partició equivocada.

Alliberament d'espai per a una partició nova

Per a crear una partició nova a un dispositiu prèviament particionat, haureu de redimensionar alguna partició pre-existent. Si ja disposeu de lloc lliure, passeu a “Com crear una partició nova”; en cas contrari, seguiu les instruccions següents:

 1. Premeu SistemaAdministracióEditor de particions.

 2. Trieu el dispositiu que voleu particionar de la llista desplegable a la part superior dreta de la finestra principal.

 3. Apareixerà una llista de particions. Trieu la partició desitjada i seleccioneu ParticióDesmunta.

 4. Per a redimensionar la partició, trieu Redimensiona/Mou. Es mostrarà el diàleg Redimensiona/Mou. Podreu emprar el camp Espai lliure posterior (MiB) per a triar quant d'espai voleu alliberar darrera d'aquesta partició, o Espai lliure precedent (MiB) per allliberar espai abans d'aquesta partició. Alternativament, podeu emprar el lliscador per a ajustar la mida de la partició.

 5. Per a aplicar els canvis, premeu Redimensiona/Mou.

Com crear una partició nova

Per a crear una partició nova:

 1. Trieu el dispositiu que voleu particionar de la llista desplegable a la part superior dreta de la finestra principal.

 2. Es mostrarà una llista de particions. Trieu l'anomenada unallocated i feu clic a Nou.

 3. Trieu el tipus de sistema de fitxers que vulgueu de la llista desplegable Sistema de fitxers i feu click a Afegeix.

 4. Per aplicar els canvis efectuats, feu clic a Aplica.

Com formatar una partició

Podeu emprar el programa Editor de particions per a formatar particions dels discs (vegeu “Com particionar un dispositiu” per a obtenir més informació sobre l'Editor de particions).

Per a formatar una partició, feu el següent:

 1. Premeu SistemaAdministracióEditor de particions.

 2. Trieu el dispositiu que voleu particionar de la llista desplegable a la part superior dreta de la finestra principal.

 3. Apareixerà una llista de particions. Trieu la partició desitjada i seleccioneu ParticióDesmunta.

 4. Seleccioneu la particio que voleu formatar, trieu ParticióFormata a i seleccioneu de la llista a quin tipus de sistema de fitxers voleu formatar la partició.

 5. Per aplicar els canvis efectuats, feu clic a Aplica.

[Avís]

Si premeu Aplica fareu que s'esborrin de manera definitiva tots els fitxers de la partició.

Què és la formatació?

Formatar un disc dur, dispositiu o partició significa preparar aquest dispositiu concret per a ser emprat per a desar-hi dades.

La operació de formatació d'un disc dur o partició és l'acció d'aplicar un format específic d'emmagatzematge de dades a aquell dispositiu; aquest format és el sistema de fitxers.

Quan compreu un disc dur no està normalment formatat, per la qual cosa encara no es pot fer servir per a desar-hi dades. Quan el formateu, us adonareu que l'espai lliure resultant serà inferior que el seu espai teòric original. Això és degut al fet que s'ha d'emprar una part de l'espai per a fer el dispositiu utilitzable; aquest espai el fa servir el sistema de fitxers. Així mateix, els fabricants solen emprar diferents estàndards per a mesurar la capacitat dels discs, fet que ocasiona discrepàncies en les mesures.

Què és un sistema de fitxers?

Un sistema de fitxers és una manera concreta d'emmagatzemar i organitzar fitxers a un dispositiu d'emmagatzematge com un disc dur, i és una part important d'un sistema operatiu. Sense sistema de fitxers, accedir a fitxers i desar-los seria impossible.

Hi ha diferents tipus de sistemes de fitxers. Els més habituals són:

 • ext2 i ext3: aquests es solen emprar als sistemes operatius GNU/Linux. L'Ubuntu empra l'ext3 com a sistema de fitxers predeterminat.

 • FAT16 i FAT32: aquests són sistemes de fitxers del Windows de Microsoft, els quals es poden trobar a ordinadors antics. Si voleu compartir dades entre dos ordinadors, el format FAT32 és una bona tria.

 • NTFS: aquest és el sistema de fitxers emprat per les noves versions del Windows de Microsoft.

 • HFS+: aquest és el sistema de fitxers predeterminat del Mac OS X.

Què és una partició?

Una partició és una manera de dividir la capacitat d'emmagatzematge d'un dispositiu, com un disc dur, en diferents parts que es poden tractar com a dispositius d'emmagatzematge diferents (dispositius lògics).

El sistema operatiu veu cada dispositiu lògic com a un dispositiu diferent, per la qual cosa el tracta com a un disc independent.

Es pot particionar un disc dur per diferents motius:

 • Per a recuperar espai lliure

 • Per a instaŀlar diferents sistemes operatius

 • Per a organitzar millor les dades al disc dur

Muntatge i desmuntatge de dispositius

Quan connecteu un dispositiu d'emmagatzematge extraïble al vostre ordinador, el sistema operatiu l'ha de muntar per a poder accedir als seus fitxers.

Per veure com muntar i desmuntar dispositius d'emmagatzematge, consulteu Utilització de suports extraïbles

Quan copieu fitxers a un dispositiu d'emmagatzematge, no sempre s'hi s'escriuen immediatament. Sovint s'emmagatzemen a una cua a fi de ser transferits al dispositiu simultàniament (per raons d'eficiència). Si desconnecteu el dispositiu abans que els fitxers s'hagin transferit, pot ser que perdeu els fitxers. Per a evitar això, sempre heu de desmuntar el dispositiu d'emmagatzematge abans de desconnectar-lo.