Altres coses útils

Com estalviar-se de teclejar tant

Cursor amunt o Ctrl+p

Es desplaça a través de les ordres que heu introduït anteriorment.

Cursor avall o Ctrl+n

Us torna cap a una ordre més recent.

Retorn

Quan tingueu l'ordre que voleu.

Tab

Una característica molt útil. Aquesta completa automàticament qualsevol ordre o nom de fitxer si només hi ha una opció, si no us proporciona una llista d'opcions.

Canvieu el text

El ratolí no funciona. Utilitzeu les tecles cursor esquerra/dreta per a moure-us a través de la línia.

Quan el cursor sigui a la posició desitjada en la línia, en teclejar s'inserirà text en comptes de sobreescriure el que ja hi ha.

Ctrl+a o Inici

Mou el cursor a l'inici de la línia.

Ctrl+e o Final

Mou el cursor cap al final d'una línia.

Ctrl+k

Suprimeix des de la posició actual del cursor fins al final de la línia.

Ctrl+u

Suprimeix tota la línia actual

Ctrl+w

Suprimeix la paraula situada abans del cursor