Execució d'ordres amb privilegis addicionals

En les ordres següents primer s'ha de introduir l'ordre sudo. Vegeu RootSudo per a més informació sobre la utilització de sudo.

Com afegir un grup nou

L'ordre addgroup s'utilitza per a crear un grup nou en el sistema. Per a crear un grup nou, introduïu:

addgroup grupnou

. Aquesta ordre crearà un grup nou anomenat grupnou.

Com afegir un usuari nou

L'ordre adduser s'utilitza per a crear usuaris nous en el sistema. Per a crear un usuari nou, introduïu:

adduser usuarinou

. Aquesta ordre crearà un usuari nou anomenat usuarinou.

Per a assignar una contrasenya a un usuari nou utilitzeu l'ordre passwd:

passwd usuarinou

Finalment, per a assignar un usuari nou al grup nou, introduïu:

adduser usuarinou grupnou