Quant al nom

Ubuntu és una ideologia ètica sud-africana centrada en la lleialtat de les persones i les relacions entre elles. La paraula prové de les llengües zulu i xhosa. L'Ubuntu és vist com un concepte africà tradicional, és considerat com un dels principis fundacionals de la nova república de Sudàfrica i està lligat a la idea d'un Renaixement africà.

Una traducció aproximada del principi de l'Ubuntu és «humanitat envers els altres». Una altra traducció podria ser: «la creença en un enllaç de compartició universal que connecta tota la humanitat».

 

«Una persona amb ubuntu és oberta i està disponible per a la resta, confia en els altres, no se sent amenaçada si els altres estan bé i són capaços de fer coses, té una confiança en si mateixa que prové de saber que pertany a un tot més gran, i se sent discriminada quan la resta és humiliada o discriminada, torturada o oprimida.»

 
  --Arquebisbe Desmond Tutu

Com a plataforma basada en el Linux, el sistema operatiu Ubuntu porta l'esperit ubuntu al món del programari.