Què és el GNU?

El Projecte GNU l'inicià en Richard Stallman el gener de 1984 amb la finalitat de desenvolupar un sistema operatiu de tipus UNIX complet basat en programari lliure: el sistema GNU. Actualment s'ha estès l'ús de tot un seguit de variants del sistema operatiu GNU que fan servir el nucli Linux.

El projecte GNU està íntimament lligat a la filosofia del programari lliure, que és central per als projectes que se'n deriven, com per exemple l'Ubuntu. El concepte de programari lliure s'explica a “Programari lliure”.