Enviament de fax

Es pot utilitzar l'efax-gtk per a enviar i rebre faxos utilitzant un mòdem-fax. Aquest necessita tenir instal·lar un mòdem-fax compatible per a funcionar correctament.

També hi ha una interfície que proporciona una “impressora virtual” per a enviar faxos des de processadors de text i programes similars. Aquesta també pot enviar automàticament per correu electrònic un fax rebut a un usuari determinat i pot imprimir automàticament un fax rebut.

Per a executar l'efax-gtk, feu clic a AplicacionsOficinaEfax-gtk.

Hi ha més informació disponible a les ubicacions següents: