Crèdits i llicència

Aquest document el manté l'equip de documentació de l'Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Vegeu la pàgina dels col·laboradors per a obtenir una llista d'aquells qui hi han col·laborat.

Aquest document està sota les condicions de la llicència Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).

Sou lliures de modificar, estendre i millorar el codi font de la documentació de l'Ubuntu sota els termes d'aquesta llicència. Tots els treballs derivats han d'estar subjectes a aquesta llicència.

Aquesta documentació es distribueix amb l'esperança que serà útil, però SENSE CAP GARANTIA; ni tan sols la garantia de MERCANTIBILITAT o d'ADEQUACIÓ PER UN FI PARTICULAR, COM ES DESCRIU EN AQUEST AVÍS D'EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT.

Trobareu una còpia de la llicència aquí: llicència Creative Commons ShareAlike.