Crèdits i llicència

Aquest document el manté l'equip de documentació de l'Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Vegeu la pàgina dels col·laboradors per a obtenir una llista d'aquells qui hi han col·laborat.

Aquest document està publicat sota la Llicència Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).

Sou lliure de modificar, ampliar i millorar el codi font de la documentació de l'Ubuntu segons els termes d'aquesta llicència. Totes les obres que se'n derivin s'hauran de fer públiques segons les condicions d'aquesta llicència.

Aquesta documentació es distribueix amb l'esperança que serà útil, però SENSE CAP GARANTIA; ni tan sols la garantia de MERCANTIBILITAT o d'ADEQUACIÓ PER UN FI PARTICULAR, COM ES DESCRIU EN AQUEST AVÍS D'EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT.

Trobareu una còpia de la llicència aquí: llicència Creative Commons ShareAlike.