Resum dels dipòsits predeterminats de l'Ubuntu

Quan instal·leu programari a l'Ubuntu, el gestor baixa els paquets dels programes d'un dipòsit de programari, un lloc d'Internet on s'emmagatzemen grups de paquets a punt per a ésser baixats.

Hi ha milers de programes disponibles per a instal·lar-los a l'Ubuntu. Aquests s'emmagatzemen en dipòsits de programari lliurement accessibles per a tots els usuaris de l'Ubuntu, amb la qual cosa és molt fàcil instal·lar programes nous. I també molt segur, perquè cada programa que instal·leu està muntat especialment per a l'Ubuntu i és comprovat abans d'emmagatzemar-lo als dipòsits.

Dipòsits de programari

De manera que es pugui organitzar el programari, els dipòsits de l'Ubuntu es classifiquen en quatre categories: Main, Restricted, Universe i Multiverse. Els motius per a determinar quin programari va a cada categoria es basen en el nivell de manteniment que els equips de desenvolupament de programari proporcionen per a una aplicació i el nivell conformitat que aquesta presenta respecte a la filosofia del programari lliure.

El CD d'instal·lació estàndard de l'Ubuntu conté programari de les categories Main i Restricted.

Si el vostre sistema està connectat a Internet, tindreu al vostre abast molt més programari per a instal·lar. Per exemple, els dipòsits “Universe” i “Multiverse” estan només disponibles a Internet.

[Avís]

El dipòsit Multiverse conté programari que ha estat classificat com a no lliure. Aquest programari podria no estar permès a certes jurisdiccions. Quan s'instal·li un paquet d'aquest dipòsit cal verificar si les lleis del vostre país permeten la seva utilització. També és possible que aquest programari no proporcioni actualitzacions de seguretat.

Dipòsits d'actualitzacions

El gestor d'actualitzacions cerca actualitzacions de programari per a l'ordinador de manera automàtica quan n'hi ha de disponibles. Recull informació sobre actualitzacions potencials de manera regular a partir de diverses fonts d'actualitzacions en línia.

Si feu clic a SistemaAdministracióFonts de programari i seleccioneu la pestanya Actualitzacions veureu que hi ha quatre fonts d'actualitzacions disponibles. Aquí en teniu la descripció:

  • Actualitzacions de seguretat importants: les actualitzacions que solucionen defectes de seguretat crítics estan disponibles en aquesta font. És recomanable que tots els usuaris tinguin aquesta font habilitada (la qual ja ho hauria d'estar de manera predeterminada).

  • Actualitzacions recomanades: les actualitzacions que solucionen problemes de programari importants (però que no són defectes de seguretat) estan disponibles en aquesta font. És recomanable deixar aquesta font habilitada, atès que aquestes actualitzacions sovint solucionen problemes comuns i força molestos.

  • Actualitzacions disponibles abans del seu alliberament: les actualitzacions que s'estan comprovant abans d'alliberar-les per a tothom estan disponibles en aquesta font. Si voleu col·laborar a comprovar actualitzacions noves (i obtenir les solucions a errors de programari més ràpidament), només caldrà que habiliteu aquesta font. Tingueu en compte que és possible que aquestes actualitzacions no estiguin comprovades a fons, per la qual cosa no és recomanable que habiliteu aquesta font a no ser que estigueu preparat per a experimentar problemes de manera ocasional.

  • Actualitzacions no suportades: quan s'alliberen versions noves de programari popular, aquestes s'adapten i s'alliberen per a versions més antigues de l'Ubuntu (procés anomenat “backporting” en anglès). D'aquesta manera, els usuaris es poden beneficiar de funcions noves i solucions per a problemes. Aquestes versions adaptades no estan mantingudes pels desenvolupadors de l'Ubuntu i pot ser que causin problemes en instal·lar-les, per la qual cosa només les haurien d'utilitzar aquells qui realment necessitin la versió més nova d'un programa concret que s'hagi alliberat segons aquest procediment.