Enviament de fax

Es pot utilitzar l'efax-gtk per a enviar i rebre faxos utilitzant un mòdem-fax.

També hi ha una interfície que proporciona una “impressora virtual” per a enviar faxos des de processadors de text i programes similars. Aquesta també pot enviar automàticament per correu electrònic un fax rebut a un usuari determinat i pot imprimir automàticament un fax rebut.

Podeu instal·lar el paquet efax-gtk des del dipòsit “Universe” (vegeu Afegeix aplicacions).

Per a executar l'efax-gtk, seleccioneu AplicacionsOficinaEfax-gtk.

[Nota]

L'efax-gtk necessita tenir instal·lat un mòdem-fax compatible per a funcionar correctament.

Hi ha més informació disponible a les ubicacions següents: