Feu còpies de seguretat dels fitxers

Un problema amb el qual us podeu trobar ocasionalment és la pèrdua inesperada de part del vostre treball i dels paràmetres, sigui pel motiu que sigui. Les causes d'aquestes pèrdues de dades són moltes i variades; pot ser qualsevol cosa, des d'un tall de subministrament elèctric fins a la supressió accidental d'un fitxer. És molt recomanable que realitzeu còpies de seguretat dels fitxers importants, de manera que no es perdin si us trobeu amb un d'aquests problemes.

És recomanable no emmagatzemar les còpies de seguretat de fitxers a l'ordinador, per la qual cosa hauríeu d'utilitzar algun suport d'emmagatzemament extern. Algunes de les opcions són:

  • CD i DVD enregistrables

  • Discs durs externs i dispositius de memòria flaix

  • Un altre ordinador de la xarxa

Una manera fàcil de fer una còpia de seguretat dels fitxers és copiar-los manualment a una ubicació segura (vegeu a dalt) utilitzant el navegador de fitxers.

De manera alternativa, podeu utilitzar una aplicació per a fer còpies de seguretat, com ara el HUBackup:

  1. Instal·leu el paquet hubackup del dipòsit “Universe” (vegeu Addició d'aplicacions).

  2. Per a fer una còpia de seguretat, premeu SistemaAdministracióHome User Backup.

  3. Seleccioneu els fitxers dels quals voldríeu fer una còpia de seguretat i seleccioneu la ubicació on us agradaria desar-la. Si teniu un enregistrador de CD o DVD, aquest hauria d'aparèixer en aquesta llista.

  4. Premeu Backup i seguiu les instruccions de la pantalla.

Per a restaurar una còpia de seguretat feta amb el HUBackup, premeu SistemaAdministracióHome User Restore i seguiu les instruccions de la pantalla.

Alguns consells sobre com mantenir correctament les còpies de seguretat:

  • Feu còpies de seguretat regularment.

  • Sempre comproveu les còpies de seguretat després de fer-les, per a assegurar-vos que les heu fetes correctament.

  • Etiqueteu les còpies de seguretat de manera clara i mantingueu-les en un lloc segur.