Crèdits i llicència

Aquest document el manté l'equip de documentació de l'Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Per a veure la llista de col·laboradors, aneu a la pàgina dels col·laboradors

Aquest document es publica sota la Llicència Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).

Sou lliures de modificar, ampliar i millorar el codi font de la documentació de l'Ubuntu segons els termes d'aquesta llicència. Totes les obres que se'n derivin s'hauran de fer públiques segons les condicions d'aquesta llicència.

Aquesta documentació es distribueix amb l'esperança que serà útil, però SENSE CAP GARANTIA; ni tan sols la garantia de MERCANTIBILITAT o d'ADEQUACIÓ PER A UN FI PARTICULAR, COM ES DESCRIU EN AQUEST AVÍS D'EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT.

Trobareu una còpia de la llicència aquí: Llicència ShareAlike de Creative Commons .