Crèdits i llicència

Aquest document el manté l'equip de documentació de l'Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Vegeu la pàgina dels col·laboradors per a obtenir una llista d'aquells qui hi han col·laborat.

Aquest document s'ha fet públic sota la llicència ShareAlike 2.5 de Creative Commons (CC-BY-SA).

Sou lliure de modificar, ampliar i millorar el codi font de la documentació de l'Ubuntu segons els termes d'aquesta llicència. Totes les obres que se'n derivin s'hauran de fer públiques segons les condicions d'aquesta llicència.

Aquesta documentació es distribueix amb l'esperança que serà útil, però SENSE CAP GARANTIA; sense ni tan sols les garanties implícites de MERCANTIBILITAT o d'ADEQUACIÓ PER A UN FI PARTICULAR COM ES DESCRIU EN L'AVÍS.

Trobareu una còpia de la llicència aquí: llicència Creative Commons ShareAlike.