Ordres d'informació del sistema

df

L'ordre df mostra l'espai de disc utilitzat pels sistemes de fitxers de totes les particions.

df -h

us proporcionarà la informació en megabytes (M) i gigabytes (G) en lloc de blocs (-h significa «llegible-per-a-humans»).

free

L'ordre free mostra la quantitat de memòria lliure i utilitzada en el sistema.

free -m

us proporcionarà la informació en megabytes, cosa que segurament és més útil en els ordinadors d'avui dia.

top

L'ordre top mostra informació del vostre sistema GNU/Linux, els processos que s'hi estan executant i els recursos del sistema, com ara la utilització de la CPU, la RAM i la memòria d'intercanvi, i el número total de tasques en execució. Per a sortir del top, premeu la tecla q.

uname

L'ordre uname amb l'opció -a imprimeix tota la informació del sistema, inclòs el nom de l'ordinador, el nom i la versió del nucli i altres detalls. Resulta útil per a comprovar el nucli que esteu utilitzant.

lsb_release

L'ordre