Opcions

Habitualment el comportament predeterminat d'una ordre es pot modificar en afegir una -- opció a l'ordre. Per exemple, l'ordre ls té l'opció -s, de manera que ls -s inclourà les mides dels fitxers en el llistat. També existeix l'opció -h per a obtenir aquestes mides en format «llegible per a humans».

Les opcions es poden agrupar de manera que

ls -sh

és la mateixa ordre que

ls -s -h

. La majoria d'opcions tenen una versió llarga, la qual comença amb dos guions en lloc d'un, de manera que

ls --size --human-readable

és la mateixa ordre.