Instal·lació d'un fitxer de paquet individual

El mètode preferit d'instal·lació de programes és a través dels gestors de paquets descrits en aquest capítol. No obstant, i tot i que els arxius de paquets de l'Ubuntu són molt grans, és possible que vulguer instal·lar un paquet que no hi sigui disponible. Si es dóna aquest cas, també podeu descarregar i instal·lar fitxers de llocs web.

Abans d'instal·lar-lo, és important assegurar-se que qualsevol fitxer que us baixeu provingui d'una font de confiança.

Hi ha molts tipus de fitxers de paquets de Linux. La majoria d'aquests estan associats amb el gestors de paquets de distribucions de Linux específiques. En són exemples els fitxers de paquets Debian (

Aquesta secció tracta la instal·lació d'aquest fitxers individuals.

[Avís]

No es garanteix que aquests fitxers siguin compatibles amb el vostre sistema i no rebreu actualitzacions de seguretat si els instal·leu. Per aquesta raó, si voleu instal·lar un programa, hauríeu d'utilitzar sempre els paquets nadius de l'Ubuntu que estan disponibles al gestor de paquets.

Instal·lació/desinstal·lació de fitxers .deb

Aquests fitxers són paquets Debian. Els fitxers de paquets associats a l'Ubuntu tenen el sufix .deb degut al fet que l'Ubuntu és un derivat de la distribució Debian GNU/Linux. Necessitareu drets d'administració per a instal·lar un fitxer .deb. Vegeu Tasques administratives per a més detalls.

Per a instal·lar un fitxer .deb, feu-hi doble clic. En cas que preferiu fer servir el terminal, escriviu-hi:

sudo dpkg -i fitxer_de_paquet.deb

Podeu utilitzar el gestor de paquets per a desinstal·lar un fitxer .deb un cop estigui instal·lat. De manera alternativa, també podeu introduir l'ordre següent en un terminal:

sudo dpkg -r nom_del_paquet

Conversió de fitxers .rpm a .deb

Un altre tipus de paquet és el fitxer Red Hat Package Manager (RPM, gestor de paquets del Red Hat), el qual té l'extensió .rpm. No és recomanable que instal·eu paquets d'aquest tipus a l'Ubuntu, atès que gairebé en tots els casos hi haurà un paquet .deb equivalent nadiu de l'Ubuntu. De totes maneres, si és absolutament necessari, es pot convertir un paquet de format .rpm al format .deb amb l'aplicació alien. El fitxer de paquet .deb resultant es podrà instal·lar llavors tal com s'ha descrit més amunt.

Per a convertir un fitxer rpm a un fitxer .deb:

  1. Instal·la el paquet alien.

  2. En un terminal, escriviu:

    sudo alien fitxer_de_paquet.rpm

Instal·lació de tarballs

Els fitxers amb els sufixos .tar, .tgz, .tar.gz o .tar.bz2 són paquets anomenats tarballs, els quals s'utilitzen molt sovint al Linux i a l'Unix per a empaquetar programari. Els tarballs també es poden utilitzar per a arxivar i comprimir altres fitxers.

Si no hi ha paquets nadius de l'Ubuntu disponibles a cap dels dipòsits, podeu emprar l'intèrpret d'ordres per a instal·lar o eliminar el fitxer tarball.

El primer pas serà descomprimir i extraure el fitxer tarball. Si és un fitxer.tgz o .tar.gz, escriviu el següent en un terminal:

tar xfvz nom_del_tarball

Aleshores serà necessari seguir les instruccions que s'inclouen en el paquet. Aquestes es poden trobar habitualment en un fitxer anomenat README o INSTALL que trobareu un cop hagueu descomprimit el fitxer tarball.

Molt sovint s'inclou el codi font del programa en els fitxers tarball, el qual s'ha de compilar per a poder-lo utilitzar.

[Nota]

La compilació de programes requereix alguns paquets que no estan instal·lats de manera predeterminada. La majoria d'aquests es poden instal·lar a la vegada a través de la instal·lació del paquet build-essential.

Instal·lació de paquets .run

Pot ser que alguna vegada hàgiu d'instal·lar programari (sovint jocs) empaquetat en un fitxer .run. Aquest tipus de fitxers contenen el programari i un petit programa per a instal·lar-lo.

Seguiu el procediment descrit a continuació per a instal·lar programari empaquetat en un fitxer .run:

  1. Cerqueu el fitxer .run en el navegador de fitxers

  2. Feu clic amb el botó secundari i seleccioneu Propietats

  3. A la pestanya de Permisos assegureu-vos que Permet executar aquest fitxer com a un programa està activat, i llavors premeu Tanca

  4. Feu doble clic al fitxer .run i premeu Executa en un terminal per a executar l'instal·lador

  5. Apareixerà una finestra de terminal. Seguiu les instruccions en pantalla per a instal·lar el programa

[Nota]

Un cop hàgiu iniciat l'instal·lador, pot ser que la pantalla d'instal·lació trigui una estona a mostrar-se. Normalment això és degut al fet que l'instal·lador ha d'extreure tots els arxius del fitxer .run abans de poder començar.