Què és un gestor de paquets?

Un gestor de paquets és un programa que podeu utilitzar per a instal·lar, suprimir i actualitzar el programari. L'Ubuntu proporciona programari en forma de paquets, els quals el gestor de paquets s'encarrega de baixar automàticament.

Hi ha tres programes principals de gestió de paquets que podeu utilitzar a l'Ubuntu:

  • Afegeix/Elimina aplicacions - instal·la i suprimeix programes populars i en mostra la puntuació.

  • El Synaptic - permet una gestió més avançada, possibilitant tasques com la instal·lació d'aplicacions de servidor i la tria de versions diferents d'un mateix paquet.

  • L'Apt - permet la gestió dels paquets des de la línia d'ordres.

[Avís]

Només podeu utilitzar un gestor de paquets a la vegada. Si n'inicieu un mentre un altre s'està executant rebreu un missatge d'error.

Us caldran permisos d'administrador per a instal·lar i suprimir programari. Això és degut al fet que molt sovint els paquets han de modificar fitxers importants del sistema. Vegeu la secció Tasques administratives per a obtenir més informació sobre les tasques administratives.

Termes habituals de la gestió de paquets

Si no esteu familiaritzats amb el sistema de gestió de paquets de l'Ubuntu, potser us interessaran algunes de les definicions següents.

Els paquets són fitxers que contenen un programa i tots els fitxers que calen per a executar-lo al vostre ordinador. Quan instal·leu un paquet, un gestor de paquets s'encarregarà de baixar un fitxer d'un dipòsit i d'instal·lar-lo.

Les dependències són paquets que s'han d'instal·lar abans que altres paquets puguin ésser instal·lats. Els paquets de dependència generalment contenen fitxers i programes que els calen als altres programes. Com a exemple, un paquet d'edició de textos pot ser que depengui d'un paquet d'impressió, el qual hauria d'estar instal·lat per a poder imprimir els documents.