Què és el GNU?

El projecte GNUemphasis>, pronunciat

El projecte GNU està íntimament lligat a la filosofia del programari lliure, que és central per als projectes que se'n deriven, com per exemple l'Ubuntu. El concepte de programari lliure s'explica a “Programari lliure”.